O nas

Jesteśmy jedyną firmą szkoleniową w Polsce, skupiającą się na narzędziach sprzedaży i dystrybucji. Firma składa się z ekspertów, praktyków zakupów, sprzedaży i dystrybucji w Polsce. Nasi klienci to firmy operujące w branży dóbr szybkozbywalnych, dóbr przemysłowych oraz branży farmaceutycznej. Przyświeca nam prosta idea, aby po projekcie realizowanym przez nas, pozostało u szkolonych ludzi coś więcej, niż tylko wspomnienie "fajnie było". "Coś więcej" w tym wypadku oznacza według nas konkretne "narzędzie funkcjonalne", które ci ludzie będą mogli zastosować w swojej pracy.

Nie odżegnujemy się od tzw. umiejętności miękkich, ale uznajemy, że trening tychże umiejętności zawsze powinien być osadzony w realiach sprzedażowych i nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest jedynie środkiem do osiągnięcia celów. Nasi eksperci są niepodważalnymi autorytetami w swoich obszarach kompetencyjnych i sugerowane przez nich metody i rozwiązania były z sukcesem stosowane w ich praktyce zawodowej.

Jednym słowem, zamiast otwierać drzwi, które już kiedyś my musieliśmy otworzyć, możesz skorzystać z naszego doświadczenia zawodowego. Im bardziej nietypowe działanie, tym bardziej chcemy wziąć w nim udział.

 

 

 

 

Jakich umiejętności key accounckich poszukujesz?

Key Accounts Master Club


Umiejętności zarządzania kluczowymi klientami

Szkoła Negocjacji

Szkoła Negocjacji

Umiejętności negocjowania kontraktów handlowych